1. บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด
  MONKEY KING FOOD CO.,LTD.


   

  ◆ โทรศัพท์ :(+66)2-946-0292, (+66)2-946-0293, (+66)2-946-0294, (+66)2-946-0295
  ◆ โทรสาร: (+66)2-946-0296
  ◆ เลขที่: 388/17 , 388/18 หมู่บ้าน บิซ แกลเลอเรีย
  ถนนนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  ◆ Website:www.mokifood.com
  ◆ E-mail:info@mokifood.com
   
  ◆ ฝ่ายต่างประเทศ:
  ◆ โทรศัพท์:(+66)2-946-0292, (+66)2-946-0293, (+66)2-946-0294, (+66)2-946-0295 EXT.22
  ◆ E-mail:lu.jilin@mokifood.com
   
  ◆ ฝ่ายการตลาดและเซลล์:
  ◆ โทรศัพท์:(+66)2-946-0292, (+66)2-946-0293, (+66)2-946-0294, (+66)2-946-0295 EXT.12
  ◆ E-mail:sales@mokifood.com