บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2548  เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารเพื่อคนรักสุขภาพ ที่ทุกคนชื่นชอบ   ผลิตภัณฑ์อาหารที่โดดเด่น และมีศักยภาพการส่งออก ได้แก่