Our Services

Customer Groups

                ปัจจุบันทุกคนมีความต้องการและความชอบด้านอาหารการกินที่แตกต่างกัน แต่ว่าทุกคนมักมีความต้องการเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ ต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทานแล้วสุขภาพดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย

                “มังคิ คิง ฟูด” จึงตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการผลิตอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมายาวนานกว่าสิบปี เราจึงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนได้เป็นอย่างดี

 

มังคิ คิง ฟูด ทำให้ลูกค้ามีสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร ?

เพื่อคนรักสุขภาพ  เพื่อแม่บ้าน พ่อบ้าน เวลาน้อย
   
เพื่อพ่อครัว แม่ครัว เชฟ  เพื่อร้านขายไอศกรีม ชาไข่มุก ส่งเสริมสุขภาพ
   
 
เพื่อคนทานเจ  

Image