Konjac Powder

Konjac Powder

ผงบุกเป็นเส้นใยอาหารจากธรรมชาติ ช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น เนื่องจากบุกจะพองตัวในกระเพาะได้เป็นเวลานานเพราะเป็นไฟเบอร์ ทำให้สมองไม่ส่งสัญญาณว่าหิวแล้ว ทำให้เรารู้สึกอิ่มนานเลยไม่ค่อยรู้สึกหิว

Konjac Bran

Konjac Bran

รำบุกเป็นเส้นใยอาหารจากธรรมชาติ ช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น เนื่องจากบุกจะพองตัวในกระเพาะได้เป็นเวลานานเพราะเป็นไฟเบอร์ ทำให้สมองไม่ส่งสัญญาณว่าหิวแล้ว ทำให้เรารู้สึกอิ่มนานเลยไม่ค่อยรู้สึกหิว

Konjac Gum

Konjac Gum

ผงบุกบริสุทธิ์ ใช้ปรุงอาหารสำหรับผู้เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ลดการดูดซับไขมันและน้ำตาลเข้าสูกระแสเลือด ช่วยในการขับของเสีย และสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยเร่งการเผาผลาญและช่วยในการควบคุมน้ำหนัก