บุกรูปกุ้ง (280 กรัม)

ลักษณะสินค้า : สีขาว เป็นรูปคล้ายกุ้ง ไม่มีกลิ่น รสจืด เส้นใยสูง
ขนาด : 280  กรัม 
ส่วนผสม: ผงบุก 80.8 % น้ำ 10 % แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 0.2 %