บุกรูปกุ้ง (2,000 กรัม)

ลักษณะสินค้า : สีขาว เป็นรูปคล้ายกุ้ง ไม่มีกลิ่น รสจืด เส้นใยสูง

ขนาด : 2000  กรัม 

ส่วนผสม : น้ำ 95 % ผงบุก 4.8 %  แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 0.2 %