มิกุ ข้าวต้ม ข้าวหอมมะลิ ผสมบุก พร้อมทาน (260 กรัม)