บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 2005  บริษัทฯ ของเราได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ครบวงจร โดยมีการผลิตหลักคือ ธัญพืช พร้อมทาน ตรามิกุ  บุกแปรรูป  ตราโมคิ  และคิวเต้าหู้ ตราโมคิ 
 
บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  และในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการพัฒนาในเรื่องงานวิจัย การผลิต และการจำหน่าย เพื่อเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำ  และทางบริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ